Srpski | English | Russian

Galerija - Adaptacija mernih sistema na pristaništu

Glavni projekat: Adaptacija merne instalacije i kompresora za vazduh na pristaništu
Investitor: NIS Rafinerija Nafte, Pančevo, avgust 2009
Opis: Projektovanje ugradnje 9 mernih sistema na pristaništu za utovar naftnih derivata na barže i pripadajuće cevovodne instalacije, i kompresorske stanice
Get Adobe Flash player
Naslovna | Aktuelno | O nama | Reference | Kontakt | Mapa | © 2010 Proces Projekt Inženjering